ONTWIKKELING & REALISATIE

Onze multidisciplinaire kracht stelt ons in staat vernieuwende gebouw- en marktconcepten te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van scheiden wonen en zorg. Wij baseren onze keuzes consequent op gedegen markt- en locatieonderzoek en haalbaarheidsstudies. Het programma van eisen ontwikkelen wij in samenwerking met opdrachtgevers zodat wij maatwerk kunnen bieden. De pijler in de aanpak van Careos is onze brede ervaring als project- en bouwmanagers.

Projectmanagement

Careos organiseert, coördineert en begeleidt alle activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt ontwerp- en bouwproces. Wij hebben ervaring met verbouwingen, renovaties en nieuwbouwprojecten. Wij worden betrokken vanaf initiatieffase tot en met de nazorg. Wij bewaken de afgesproken tijdsplanning, kosten, kwaliteit, projectorganisatie en de communicatie met opdrachtgever, projectdeelnemers en stakeholders. Tevens faciliteren en bewaken wij het online projectdossier.

De projectmanager van Careos is hét aanspreekpunt en is eindverantwoordelijk voor het gehele proces. Hij adviseert over risico’s, procedures, een passende projectorganisatie, vergunningen, aannemers- en leverancierselectie en contractvorming. Wij werken met de GOTIK(R)-methode, een erkende methode in vastgoedontwikkeling voor het beheersen van een project. De aspecten zijn: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit en Risicobeheer.

Directievoering

Bij voorkeur houden wij de directievoering in één hand, zodat projectmanager en directievoerder als ingespeeld team kunnen opereren. De directievoerder is tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject onmisbaar en degene die namens de opdrachtgever de bouw begeleidt. Wij leveren ervaren directievoerders, die uitstekend kunnen samenwerken met ontwerpers en bouwers. De directievoerder monitort dat partijen hun contractuele verplichtingen nakomen. Samen met de projectmanager zorgt hij ervoor dat de project- en uitvoeringsorganisatie goed blijft functioneren. Wij werken volgens de GOTIK(R)-methode en de richtlijnen van de DNR stb takenlijst 2014.

Toezicht en kwaliteitszorg

Kwaliteitsborging is cruciaal om gebouwen duurzaam en efficiënt te kunnen gebruiken en te beheren.  Samen met ontwerpers geven wij inhoud aan het kwaliteitstoezicht. Wij zijn geen voorstander van een traditionele opzichtersrol (één persoon die op de bouw gestationeerd is en alles controleert), maar geven de voorkeur aan kwaliteitszorgmethoden die in fabrieken worden toegepast. Careos werkt bij voorkeur met een coördinerend toezichthouder, die gebruik maakt van specialisten en discipline-deskundigen. Wij coördineren op cruciale momenten geplande en ongeplande inspecties. De kwaliteitsrapporten bespreken wij met aannemers en leggen wij vast in de bouwvergadering. Wij hechten er groot belang aan dat aannemers op basis van hun eigen kwaliteitssystemen concreet kunnen aantonen dat zij de kwaliteit van eigen werk en van onderaannemers hebben gecontroleerd, gebreken hebben vastgelegd en maatregelen zijn opgevolgd.

OVERZICHT PRODUCTEN EN DIENSTEN CAREOS ONTWIKKELING & REALISATIE

VRAAGSTUKKEN

 • Vastgoedconcepten

 • Locaties, planologie/vergunningen

 • Ontwikkelen vastgoedprojecten

 • Aannemersselectie

 • Contracten

 • Realiseren vastgoedprojecten

 • Verhuren van vastgoed

 • Behalen certificaten (brandveiligheid, duurzaamheid)

OPLOSSINGEN

 • Functionele en technische screening vastgoed

 • Locatieonderzoek

 • Haalbaarheidsanalyse en voorbereiding besluitvorming

 • Plananalyse

 • Programma van Eisen

 • Ontwerpen vastgoedconcepten

 • Begeleiden aanvraag vergunningen

 • Bouwkostenmanagement (calculaties en directiebegrotingen)

 • Ontwikkel- en uitvoeringscontracten

 • Huurcontracten

 • Begeleiding selecties en aanbestedingen

 • BIM-coördinatie

 • Projectmanagement

 • Bouwbegeleiding (directievoering/toezicht)

 • Kwaliteitsinspecties

Een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Nu is de tijd voor verandering, verbetering en geluk. Wij kunnen je helpen.